ANBI gegevens

anbi-logo

Stichting Outreach Support Ministries

Vestigingsadres:                        Kantoor- en Bezoekadres:
Tilanussingel 14                           Asselsestraat 115
2641 VD Pijnacker                    7311 EG Apeldoorn

Tel. +31-646062800

Bankrelatie: NL71 INGB 0005 9833 51

KvK nr: 24333957
RSIN: 816041453

Email: info@outreachsupport.nl

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Hans Hofman, Vlissingen (voorzitter)
Jaap Noordam, Pijnacker (penningmeester)
Hans Jonker, Erfurt, Duitsland (lid)

Comité van Aanbeveling:
Bram Krol (Agapè)
Otto de Bruyne (publicist)
Marc Lebrun (voorganger CLN, Parijs)

Stichting OSM is een ANBI erkende instelling. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting

Formulier publicatie anbi-format fondswervende organisaties

Beleidsplan

Doelstelling van de stichting: Ondersteunen van lokale Afrikaanse en Aziatische kerken bij hun projekten op het gebied van evangelisatie, onderwijs, gezondheidszorg, zorgen voor weduwen en wezen, voedselvoorziening, opvang en vorming van (getraumatiseerde) straatjeugd, sport, schoon drinkwater, vrouweneducatie en het creëren van werkgelegenheid.

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan: Streven naar steeds verdere hulp-onafhankelijkheid van de partners. Het beperken van het aantal partnerlanden. Projekten gericht op het zelfstandig genereren van inkomsten, op kortere en/of langere termijn. Evangelisatie, onderwijs, gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, hulp aan getraumatiseerde en door calamiteiten getroffen personen zijn prioriteit.

Beloningsbeleid: Er worden geen salarissen betaald. Dit geldt voor directie, bestuursleden, Afrikaanse leidinggevende partners en deelnemende kerken. Al het werk wordt gedaan door ‘onbetaalde professionals’.

Verslag van uitgevoerde werkzaamheden en financiële verantwoording: Zie hiervoor het meest actuele jaarverslag.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018