ANBI gegevens

Stichting Outreach Support Ministries

Kantoor- en Bezoekadres:
Asselsestraat 115
7311 EG Apeldoorn

Tel. +31-646062800

Bankrelatie: NL71 INGB 0005 9833 51

KvK nr: 24333957
RSIN: 816041453

Email: info@outreachsupport.nl

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Jan Vroege, Oude Tonge
Hans Jonker, Erfurt, Duitsland
Marcel Pruim, Harderwijk

Comité van Aanbeveling:
Bram Krol (Agapè)
Otto de Bruyne (publicist)
Marc Lebrun (voorganger CLN, Parijs)

Stichting OSM is een ANBI erkende instelling. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting

Formulier publicatie anbi-format fondswervende organisaties

Beleidsplan

Doelstelling van de stichting: Ondersteunen van lokale Afrikaanse kerken bij hun projecten op het gebied van evangelisatie, onderwijs, gezondheidszorg, zorgen voor weduwen en wezen, voedselvoorziening, opvang en vorming van (getraumatiseerde) straatjeugd, sport, schoon drinkwater, vrouweneducatie en het creëren van werkgelegenheid.

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan: Streven naar steeds verdere hulp-onafhankelijkheid van de partners. Het beperken van het aantal partnerlanden. Projecten gericht op het zelfstandig genereren van inkomsten, op kortere en/of langere termijn. Evangelisatie, onderwijs, gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, hulp aan getraumatiseerde en door calamiteiten getroffen personen zijn prioriteit.

Beloningsbeleid: Er worden geen salarissen betaald. Dit geldt voor directie, bestuursleden, Afrikaanse leidinggevende partners en deelnemende kerken. Al het werk wordt gedaan door ‘onbetaalde professionals’.

Verslag van uitgevoerde werkzaamheden en financiële verantwoording: Zie hiervoor het meest actuele jaarverslag.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Translate »