Landen

OSM heeft lokale partners in verschillende landen:

Liberia

Een aantal projecten bevindt zich in een van de grootste sloppenwijken van de hoofdstad Monrovia, de Chickensoup Factory community, in Montserrado. De mensen wonen hier vaak met een groot aantal personen, in donkere, vochtige huisjes met 1 kamer. Bijna altijd lekt het dak, koken wordt buiten gedaan, of onder een afdakje. Binnen is het donker bij gebrek aan ramen.

Veel jeugd leeft op straat. Er zijn veel wezen vanwege een burgeroorlog een aantal jaar geleden, de ebola epidemie en tal van andere oorzaken. Ook worden kinderen achtergelaten, op straat gezet, moeten ze bedelen of goedkope producten verkopen langs de weg.

Veel ouders kunnen geen schoolgeld betalen. Veel kinderen gaan daarom niet naar school of verlaten de school voortijdig. Meisjes van 13 of 14 jaar zijn daardoor vaak het slachtoffer van verkrachting of raken op een minder gewelddadige manier zwanger.

OSM heeft hier een project om tienerzwangerschappen te voorkomen, zwangere tieners hulp te bieden en jonge moeders met hun kindje op te vangen, waardoor de moeder haar handen vrij krijgt om alsnog een vak te leren.

Dit alles gebeurt in het centrum waar OSM ook een school heeft. Deze school biedt onderwijs aan kinderen van de kleuterleeftijd tot aan 16-jarigen, waarna de mogelijkheid bestaat een vak te leren (kapper, bakker, zeep maken, kleermaker).

Voedselzekerheid bleek tijdens de corona pandemie een groot probleem. Bijna al het voedsel wordt ingevoerd, terwijl het land vruchtbaar is. OSM heeft daarom in samenwerking met lokale dorpsbewoners in het binnenland een landbouwproject opgezet. De rijst die wordt geoogst gaat o.a. naar de schoolkinderen, die op school elke dag een maaltijd krijgen. Als tegenprestatie hebben de dorpsbewoners ook een school gekregen, in een gebied waar in de verre omtrek geen school te vinden is.

Nog een gevolg van de corona pandemie is, dat reguliere inentingsprogramma’s voor baby’s en jonge kinderen stil kwamen te liggen. Er groeit nu een generatie op van peuters die niet is ingeënt tegen de ‘gewone’ kinderziektes. Met als gevolg een recente mazelen epidemie, waaraan veel kinderen zijn overleden. OSM kon gelukkig in februari 2023 zo’n 3500 kinderen laten vaccineren. In de provincie Bong staat de bouw van een kliniek in de planning, in een gebied waar nu nog geen medische zorg is.

Tenslotte is schoon drinkwater enorm belangrijk. OSM heeft in de provincie Bong de eerste solar waterzuiveringsinstallatie neergezet.

Aangezien veel mensen in dit land in extreme armoede leven, is er ook een sponsorproject. Je kunt een weduwe, een kind of een tienermoeder (met baby) sponsoren.

Togo

Togo is een tamelijk onbekend land in West-Afrika. Aan de kust is het slechts 50 km breed, maar helemaal naar het noorden toe is een afstand van meer dan 600 km. In dit land heeft OSM een centrum in de plaatsTsévié.

In Tsévié bevindt zich ook de kliniek, waar moeder-en-kindzorg een grote rol speelt, maar waar ook andere patiënten worden behandeld.

In Togo heeft OSM een school in de plaats Djagble. Naast de school bevindt zich ook een kliniek.

Met regelmaat wordt in Togo een bijbelschoolopleiding georganiseerd, steeds op een andere plaats. Iedere school duurt ongeveer 6 tot 9 maanden. Afgestudeerde studenten gaan werken in hun dorpen en zijn vervolgens ook coördinatoren voor eventuele hulpprojecten, zoals bijvoorbeeld een waterput.

Een groep weeskinderen, die is ondergebracht bij een oma of tante, ontvangt iedere 2 maanden een voedselpakket. Ook krijgen zij jaarlijks schoolspullen, schoenen en zo nodig medische zorg.

Een flink aantal waterputten is inmiddels gegraven, met behulp van een graafteam. Gemiddeld duurt het enkele maanden voordat de put gereed is, afhankelijk van hoe diep ze moeten gaan om water te vinden, de kwaliteit van het water en de structuur van de grond.

Sierra Leone

Sierra Leone heeft, net als Liberia, een recente geschiedenis van oorlog, ebola, corona en ook nog andere rampen achter de rug. Het is een land waar de bevolking in grote armoede leeft en de uitdagingen groot zijn.

Toch zijn er in dit land al heel veel projecten van de grond gekomen. Samen met de lokale partner heeft OSM een aantal scholen gerealiseerd in alle hoeken van het land. In totaal zitten naar schatting meer dan 1000 leerlingen op deze scholen.

Het project Daughters of Abraham biedt naaicursussen aan alleenstaande vrouwen. Na afronding proberen we hen een naaimachine mee te geven, waarna ze zelfstandig aan de slag kunnen als kleermaakster. Vaak hebben deze vrouwen de zorg voor kinderen en maakt het inkomen een enorm verschil.

Helemaal in het noorden bevindt zich het dorp Kamakumba. Hier is een kliniek gebouwd, verder een waterpomp geslagen en er is een kerk en een school.

In het hele land bevinden zich kerken, die werden geholpen met een golfplaten dak of iets anders dat ze nodig hadden.

Net als in Liberia leeft ook in Sierra Leone veel jeugd op straat. Een aantal jaar geleden is men begonnen met het organiseren van voetbalwedstrijden, om met de jongeren contact te maken. Dit bleek een groot succes!

Door te voetballen konden de jongens (en meiden!) echt even alles vergeten. Maar ze leerden ook regels te respecteren en conflicten sportief op te lossen. Behalve dat er gevoetbald werd, gingen een aantal jongeren weer opnieuw naar school. Anderen leerden een vak. Sommigen werden geholpen om familie weer terug te vinden. Tot op de dag van vandaag worden wedstrijden georganiseerd en nieuwe jongeren op deze manier bereikt.

Zuid Soedan

De Toposa is een van de bevolkingsgroepen van Zuid-Soedan. Het zijn half-nomaden die leven in een semi-woestijngebied. Ze trekken met hun vee door het droge land van doornen en distels op zoek naar plekken waar water en voedsel te vinden is, meestal langs de oevers van droogstaande rivieren. Hier zit het water niet diep in de grond en er is plantengroei.

In Toposaland ondersteunt OSM 2 projecten: Via Medical Mission uit Kenya komt om de paar maanden een medisch team naar dit gebied. Zieke mensen worden onderzocht, krijgen zo mogelijk een behandeling en worden voorzien van medicijnen. Voorafgaand aan zo’n medisch bezoek zijn er mensen die de bevolking uitnodigen om te komen en uitleggen wat er gaat gebeuren.

Veruit de meeste Toposa’s kunnen niet lezen en schrijven. Tot voor kort waren er geen scholen in dit gebied. Nu is er een school in de districtshoofdplaats Kapoeta, maar nagenoeg alle volwassenen zijn daar nooit naar toe geweest, omdat de school er voorheen niet was. OSM ondersteunt daarom een alfabetiseringsproject voor volwassenen, wat geleid wordt door een team uit Kenya.

Translate »