OSM

Outreach Support Ministries

is aktief in Sierra Leone, Liberia, Togo en Zuid Soedan. Stuk voor stuk landen die tot de armste ter wereld behoren. Maar met een enorm potentieel. Alles gebeurt onder verantwoording van lokale leiders, met wie vanuit Nederland intensief contact wordt gehouden. OSM heeft een groot aantal projekten op verschillend gebied. Waar het om gaat, is de leefomstandigheden van mensen verbeteren, op geestelijk en sociaal gebied.

De projekten van OSM zijn veelzijdig:

Zorg voor Kinderen

Kinderen zijn vaak kwetsbaar. Wanneer zij hun ouders verliezen door ziekte of andere oorzaken. Wanneer hun ouders geen geld hebben voor voldoende eten of schoolgeld. Wanneer het huis lekt en wanneer er geen stroom is voor de lamp om huiswerk te maken. Of gewoon, wanneer het land waarin ze wonen niet genoeg voorzieningen heeft zoals een fatsoenlijke school waar ze naartoe kunnen.

OSM heeft via haar partnernetwerk daarom een aantal scholen gebouwd waar goed onderwijs gegeven wordt. Op andere plaatsen wordt onderwijs ondersteund op al bestaande scholen. Op alle scholen zitten leerlingen die schoolgeld betalen naar draagkracht of zelfs helemaal geen schoolgeld betalen. Om dit mogelijk te maken kun je een school sponsoren.

Daarnaast is het ook mogelijk om een individueel kind te sponsoren. Het kind kan dan naar school gaan en jij kunt met het kind contact hebben en een band opbouwen. Kinderen zonder ouders worden ondergebracht bij een familielid of in een pleeggezin.

De meest kwetsbare kinderen van allemaal zijn pasgeborenen. Daarom besteedt OSM veel aandacht aan moeder-en-kind zorg. Maar wat nu, als ondanks alles toch de moeder overlijdt tijdens of vlak na de bevalling? Daarvoor is er het sponsorprogramma Baby’s zonder Mama dat na 8 maanden eindigt wanneer het kindje ‘met de pot mee kan eten’.

Tenslotte zijn er veel tieners en jongeren die op straat leven met als gevolg veel tienerzwangerschappen. Om dat te voorkomen en om jonge tienermoeders een helpende hand te bieden heeft OSM ook een projekt in Liberia. Ook tienermoeders kunt u sponsoren.

Ondersteuning van kerken

De kerken binnen het OSM netwerk zijn actief. Stuk voor stuk evangeliseren ze in hun omgeving. Daardoor ontstaan nieuwe kerken. Om te kunnen samenkomen bouwt men zelf een kerk(je) van lokaal materiaal. Vaak helpt OSM dan met een golfplaten dak, omdat grasdaken niet bestand zijn tegen de heftige regens. Of met andere dingen die men zelf niet kan opbrengen, zoals bijvoorbeeld een drumstel om muziek te kunnen maken.

Ook ondersteunt OSM in de aanschaf van bijbels en in opleidingen voor voorgangers.
Het is ook mogelijk om een pastor te sponsoren.

Gezondheidszorg en schoon drinkwater

OSM heeft verschillende klinieken in Sierra Leone en Togo en ook in Zuid Soedan en Liberia is medisch werk. Er is aandacht voor preventie (vaccinaties en screening op bepaalde veel voorkomende ziektes), zorg voor patiënten, maar vooral ook moeder-en-kind zorg. Hierbij hoort ook het ondersteunen van plaatselijke verloskundigen.

Schoon water is van levensbelang. Maar op veel plaatsen drinken mensen nog uit half-droogstaande rivieren of modderpoelen. Een waterput of -pomp is de oplossing – een van de dingen waar OSM zich op richt.

Voedselzekerheid en economische zelfstandigheid

De corona periode heeft laten zien dat afhankelijkheid van de import van voedsel een slechte zaak is. Veel beter is het om eigen voedsel te verbouwen. Daarom faciliteert OSM landbouwprojecten, waarbij schoolkinderen als eerste van de opbrengst worden gevoed.

Met name voor vrouwen, maar ook voor jonge tienermoeders is economische zelfstandigheid een uitweg vanuit armoede. Wanneer vrouwen inkomen hebben profiteert het hele gezin en kunnen kinderen naar school. OSM ondersteunt daarom op verschillende locaties vakopleidingen en helpt gediplomeerden om een start te maken.

OSM is aangesloten bij Mondial Apeldoorn,
een platform voor ontwikkelingssamenwerking

Translate »