Home

Outreach Support Ministries (OSM)

werkt in Sierra Leone, Liberia en Togo. Stuk voor stuk landen die tot de armste ter wereld behoren. Maar met een enorm potentieel! Sinds 2002 werkt OSM samen met vaste partners in die landen, die al het werk coördineren. Dus alles gebeurt via en onder verantwoording van lokale leiders, met wie vanuit Nederland intensief contact is. Waar het om gaat, is de leefomstandigheden van mensen verbeteren, op geestelijk en sociaal gebied. Dit gebeurt via een groot aantal projekten op heel verschillend gebied. Maar allemaal met ditzelfde doel voor ogen!

Zorg voor Kinderen

Kinderen zijn vaak kwetsbaar. Wanneer zij hun ouders verliezen door ziekte of andere oorzaken. Wanneer hun ouders geen geld hebben voor voldoende eten of schoolgeld. Wanneer het huis lekt en wanneer er geen stroom is voor de lamp om huiswerk te maken. Of gewoon, wanneer het land waarin ze wonen niet genoeg voorzieningen heeft zoals een fatsoenlijke school waar ze naartoe kunnen.

OSM heeft via haar partnernetwerk daarom een aantal scholen gebouwd waar goed onderwijs gegeven wordt. Op andere plaatsen wordt onderwijs ondersteund op al bestaande scholen. Op alle scholen zitten leerlingen die schoolgeld betalen naar draagkracht of zelfs helemaal geen schoolgeld betalen. Om dit mogelijk te maken kun je een school sponsoren.

Daarnaast is het ook mogelijk om een individueel kind te sponsoren. Het kind kan dan naar school gaan en jij kunt met het kind contact hebben en een band opbouwen. Kinderen zonder ouders worden ondergebracht bij een familielid of in een pleeggezin.

De meest kwetsbare kinderen van allemaal zijn pasgeborenen. Daarom besteedt OSM veel aandacht aan moeder-en-kind zorg. Maar wat nu, als ondanks alles toch de moeder overlijdt tijdens of vlak na de bevalling? Daarvoor is er het sponsorprogramma Baby’s zonder Mama dat na 8 maanden eindigt wanneer het kindje ‘met de pot mee kan eten’.

Ondersteuning van Kerken

De kerken binnen het OSM netwerk zijn actief. Stuk voor stuk evangeliseren ze in hun omgeving. Daardoor ontstaan nieuwe kerken. Om te kunnen samenkomen bouwt men zelf een kerk(je) van lokaal materiaal. Vaak helpt OSM dan met een golfplaten dak, omdat grasdaken niet bestand zijn tegen de heftige regens. Of met andere dingen die men zelf niet kan opbrengen, zoals bijvoorbeeld een drumstel om muziek te kunnen maken.

Ook ondersteunt OSM in de aanschaf van bijbels en in opleidingen voor voorgangers.
Het is ook mogelijk om een pastor te sponsoren.

OSM heeft verschillende klinieken in Sierra Leone en Togo. Er is aandacht voor preventie (vaccinaties en screening op bepaalde veel voorkomende ziektes), zorg voor patiënten, maar vooral ook moeder-en-kind zorg. Hierbij hoort ook het ondersteunen van plaatselijke verloskundigen.

Schoon water is van levensbelang. Maar op veel plaatsen drinken mensen nog uit half-droogstaande rivieren of modderpoelen. Een waterput of -pomp is de oplossing – een van de dingen waar OSM zich op richt.

Behalve de vaste targets heeft OSM nog andere projecten op het gebied van het werken aan economische zelfstandigheid, voedselzekerheid, straatjeugd, noodhulp en sinds begin 2020 ook aanzienlijke corona-hulp.

OSM is aangesloten bij Mondial Apeldoorn,
een platform voor ontwikkelingssamenwerking