Outreach Support Ministries (OSM)

Hulp via Kerken in West Afrika

OSM werkt samen met lokale partners aan verbeteringen op het gebied van onderwijs,  gezondheidszorg, schoon water en economische ontwikkeling, via lokale kerken. Praktische en humanitaire projecten, naast evangelisatie en het stichten van nieuwe gemeentes. Het betekent de kerk ‘handen en voeten geven’, zodat de kerk positie kan innemen in de samenleving. Daarbij geldt met nadruk dat de hulp voor iedereen beschikbaar moet zijn, ongeacht religie, afkomst, leeftijd enz.

Concreet betekent dit steun aan projecten op zeer verschillend gebied, onder leiding van nationale teams in ieder land waar OSM werkt. De lokale kerk geeft antwoord op de nood in de omgeving.

In een relatie van partnerschap ondersteunt OSM met financiën, maar ook met directe betrokkenheid. Samen met donateurs mobiliseren we een enorm potentieel van enthousiaste mensen om dat te doen waartoe ze geroepen zijn en een verschil te maken in hun omgeving!

Stichting OSM is aangesloten bij Mondial Apeldoorn,
een platform voor ontwikkelingssamenwerking

Translate »