Gezondheidszorg

Kliniek in Tsévié , Togo

In Togo is enkele jaren geleden een kliniek ingericht in Tsévié. Mensen uit Tsévié, maar ook uit de wijde omtrek kunnen hier terecht voor medische zorg. Er zijn een aantal opname bedden, er is een goed uitgerust lab, en er er is een apotheek waar voldoende medicijnen zijn. Maar bovenal is er veel aandacht voor moeder- en kindzorg. Een echo-apparaat helpt hierbij.

Behalve dat mensen naar de kliniek kunnen komen, gaan de medische werkers ook naar de mensen toe. Regelmatig gaan medische teams de dorpen in om mensen te screenen op bepaalde veelvoorkomende ziektes, en worden kinderen gewogen en krijgen multivitamines. Zo nodig worden dorpelingen ook ter plekke behandeld, en indien nodig doorverwezen naar de kliniek.

Mobiele klinieken

In Agbata bevindt zich een kinderkliniek. Deze kliniek is in 2009 van start gegaan met het geven van prenatale zorg en het begeleiden van bevallingen.  Ieder kind dat in de kliniek is geboren blijft onder de zorg van deze kliniek. De baby’sen peuters worden gevolgd in hun ontwikkeling en worden gevaccineerd. Moeders krijgen voorlichting over kinderverzorging. Zieke kinderen, ook kinderen die niet in de kliniek geboren zijn, worden er behandeld.

Doneer direct voor medisch werk in Togo!

Gezondheidszorg in Sierra Leone

Kliniek in Kamakumba

Een aantal jaar geleden heerste in Sierra Leone een grote ebola epidemie, die veel slachtoffers heeft gemaakt. Inmiddels is Sierra Leone ebola-vrij, maar voor de gezondheidszorg zijn daarmee de problemen niet opgelost.

OSM heeft een kliniek in Kamakumba. Dit dorp ligt in de meest noordelijke provincie van Sierra Leone, Koinadugu vlakbij de grens met Guinee.
Deze kliniek werd in 2014 geopend en voorziet in medische zorg voor een gebied van 25 km in de omtrek. Mensen lopen deze afstand om bij de kliniek te komen. Toen de kliniek geopend werd sprak de regionale chief zijn dank uit voor dit initiatief – nooit eerder was er enige vorm van gezondheidszorg in deze regio.

Er is nog veel nodig op het gebied van gezondheidszorg in dit land. Help mee dat mogelijk te maken met uw gift!