Sponsor een Pastor

Vorm een ‘Thuisfront’

voor een lokale pastor. Op deze manier bent u direkt betrokken bij zendingswerk dat zeer strategisch is. Uw lokale pastor is in staat om met weinig middelen zeer veel te doen. Hij hoeft geen vreemde taal te leren, niet ver te reizen en kan van lokale middelen leven. In landen waar het moeilijk is, is hij staatsburger en kan hij niet worden uitgezet. Hij is goed opgeleid en in staat om nieuwe gemeentes te stichten.

Wat gebeurt er met het sponsorgeld?

De pastor die u steunt, moet kunnen leven en werken. Wat hij precies krijgt, hangt af van de situatie en wordt per persoon bekeken. De volgende dingen vallen onder de sponsoring: Een pastor pakket, bestaande uit studiebijbel, vervoermiddel (fiets, brommer of motor), megafoon, zaaizaden en tuingereedschap, wat kippen en geiten, en zo nodig hulp bij woonruimte en schoolgeld voor de kinderen. Verder: Bijbels om uit te delen aan pasbekeerden en brandstof voor zijn vervoermiddel.  Soms krijgt zijn partner eenmalig wat geld om zelfstandig een bestaan op te kunnen bouwen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een naaimachine. Van het geld dat u per maand sponsort wordt altijd een deel apart gehouden en hieruit worden grotere eenmalige uitgaven gedaan.

U kunt brieven schrijven met de pastor die u ondersteunt. Dit is een mogelijkheid en dus geen verplichting. Zo nodig kunnen uw brieven vertaald worden.

Sponsoring is niet helemaal vrijblijvend. De bedoeling is dat u voor wat langere tijd een relatie opbouwt met de pastor die u sponsort. Het is voor hem/haar een enorme steun om te weten dat er iemand is, die hem/haar steunt en bovendien achter hem/haar staat met gebed, ook al zou u nooit een brief schrijven. Met andere woorden, er wordt op u gerekend!


Informatie
Na aanmelding ontvangt u informatie over de pastor. Daarnaast kunt u op elk moment meer informatie vragen over de situatie rondom de pastor die u steunt. Verder wordt u met algemene informatie op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief. Mocht er iets specifieks met uw pastor aan de hand zijn, bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere specifieke noden, dan wordt u op de hoogte gebracht.

Wie coordineert het projekt?

De begeleiding van het pastor sponsorprojekt is in handen van het nationale leidersteam. Zij bepalen welke pastors voor sponsoring in aanmerking komen en coachen hen. Ook brengen zij in kaart wat de behoeften zijn van iedere individuele pastor. Deze informatie wordt doorgegeven aan het kantoor in Nederland. Zodra fondsen beschikbaar zijn, vinden deze hun weg naar de pastor, via het leidersteam.

Wat kost het?

U betaalt € 25 per maand voor de sponsoring. Mocht het in de toekomst nodig zijn om dit bedrag aan te passen, dan wordt u altijd vooraf geïnformeerd en wordt u gevraagd hiermee akkoord te gaan. U kunt dan eventueel besluiten het bedrag van € 25 te blijven betalen. U bent overigens altijd vrij om een hoger bedrag te geven.

Meldt u aan als sponsor voor een pastor

  Uw naam (verplicht)

  Uw adres (verplicht)

  Postcode, Plaats (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Uw IBAN rekeningnummer (verplicht)

  Donatiebedrag

  Hieronder kunt u eventueel een vraag of opmerking meegeven

  Translate »