Water

Schoon drinkwater…van levensbelang!
Wat je hierboven ziet, is drinkwater voor nog heel veel mensen in West-Afrika!

OSM voert daarom waterprojekten uit in samenwerking met de lokale bevolking en in overleg met lokale pastors en dorpsoudsten.

Doorgaans begint een pastor in een gebied met evangelisatie en sticht vervolgens een gemeente. Wanneer de kerk er eenmaal is, kan zij een actieve rol spelen door een antwoord te geven op de nood in de omgeving. In veel plaatsen is de drinkwater situatie ronduit slecht. Men moet ver lopen en het water is vervuild. Kinderen sterven aan diarree.

Afhankelijk van de bodemsituatie wordt gekeken of een put met mankracht gegraven kan worden, of dat er zwaarder materieel aan te pas moet komen. Wat haalbaar is wordt gedaan, wat (nog) niet haalbaar is moet wachten, of er wordt samenwerking gezocht met een groep die dit wel kan doen. De lokale bevolking is hier altijd bij ingeschakeld.

Een waterput met schoon drinkwater maakt het verschil. Pastors voeren overleg met dorpsoudsten, zodat niet één, maar veel meer dorpen hun eigen put krijgen. 

Een graafteam dat bestaat uit een aantal mannen doet de graafwerkzaamheden. OSM voorziet in de materialen, zoals o.a. cement. Vrouwen uit het dorp voorzien het team van eten zolang er gewerkt wordt aan de put. De lokale pastor heeft lokaal de leiding.

Door op deze manier te werken kan voor een zeer gering bedrag een waterput gerealiseerd worden, mits de grond niet al te rotsachtig is.

Zo zijn inmiddels in Togo al veel plaatsen (met omliggende dorpen) van een waterput voorzien, en steeds wanneer er een klaar is, gaat men door naar de volgende.

Er wachten nog veel dorpen op ‘hun’ waterput. Zo’n put kost gemiddeld 900 euro. Uw donatie helpt mee de volgende put te realiseren!

Wanneer de bodem rotsachtig is, kan geen waterput worden gegraven. Er moet dan een professioneel boorteam komen om de waterput te slaan. Dit is een stuk duurder. In Sierra Leone zijn inmiddels enkele van deze waterputten gerealiseerd.

Nog weer anders is het, wanneer er wel een pomp met voldoende water is, maar dit water niet schoon genoeg om te drinken. In Liberia is onlangs een waterzuiveringssysteem geïnstalleerd, dat werkt op zonne-energie. De eerste zuiveringsinstallatie bleek een grote gezondheidswinst op te leveren. Een tweede systeem is momenteel in aanbouw. Wellicht kunnen er meer volgen.

Translate »