Missie en Strategie

missie-visieHulp via kerken en een nationaal netwerk van betrokken en betrouwbare partners werkt!

De impact is groot wanneer kerken zelf evangelisten kunnen uitsturen en projecten kunnen opzetten om de nood in hun omgeving te lenigen. Daarbij wil OSM hen ondersteunen. Enerzijds nemen de nationale teams en lokale kerkelijke leiders zelf het initiatief en verzorgen zij de uitvoering van projecten. Anderzijds maakt OSM dit mogelijk met financiële middelen en het ter beschikking stellen van kennis en know-how. Dit alles binnen een wederzijdse relatie van betrokkenheid en partnerschap.

Kerken nemen op deze manier in de samenleving een duidelijke positie in. Het werkt naar twee kanten: Wat er in de kerk gepreekt wordt, wordt ook zichtbaar in de omgeving, en door wat mensen in hun omgeving zien, komen zij naar de kerk.

In ieder land waar OSM werkt bevindt zich een nationaal leidersteam. Via dit leidersteam worden contacten onderhouden met een groot aantal kerken, waarmee wordt samengewerkt. Het leidersteam in elk land is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van projekten. Vanuit Nederland is er intensief contact met de leiders van de teams.

Het doel is alle landen is hetzelfde: Mensen bereiken met het evangelie en dit zoveel mogelijk in het gehele land. Daarnaast het verbeteren van de levensomstandigheden in zo breed mogelijke zin.
De manier waarop dit gebeurt is in ieder land anders. De nationale leidersteams bepalen zelf de structuur en hun werkwijze. Op deze manier bouwt men aan een stevige organisatie die aansluit bij de nationale cultuur en van onderaf gedragen wordt.

Translate »