Nalaten

nalatenschapGeld nalaten

Het werk van OSM gaat door dankzij de inzet van de partners in Afrika en de steun van donateurs! Als betrokken donateur kunt u OSM opnemen in uw testament. Dat kan door Outreach Support Ministries (OSM) tot erfgenaam te benoemen of door een legaat voor OSM op te nemen in uw testament.

OSM hoeft als goed doel geen successierechten te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat uw bijdrage voor honderd procent naar de verschillende projekten in Afrika gaat.

OSM als erfgenaam
U kunt OSM in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt OSM (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen er voor om hun hele nalatenschap aan OSM te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan OSM na te laten.

Legaat voor OSM
Als u OSM een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan OSM wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak.

 

Translate »