Sponsor een weduwe

Slachtoffers van geweld….

In Sierra Leone en Liberia zijn oorlogen geweest. Inmiddels alweer een aantal jaren geleden. Maar nog altijd dagelijkse realiteit voor de slachtoffers. Veel mensen werden vermoord of verminkt en heel veel vrouwen en meisjes verkracht.

Veel vrouwen verloren in de oorlog hun man en niet zelden ook hun kinderen. Of hun verwanten zijn verdwenen, destijds meegenomen door de strijdende partijen en nooit meer teruggezien. Behalve dat ze hun familie verloren, zijn velen ook hun middelen van bestaan kwijt geraakt, doordat huizen in brand werden gestoken, of doordat ze moesten vluchten en hun land daarna werd overwoekerd of door anderen in bezit genomen. Velen durfden, ook lang na het sluiten van de vrede, niet terug naar hun oorspronkelijke dorp, uit angst voor wat ze er zouden aantreffen. Behalve oorlogsweduwen zijn er ouderen die allen zijn achter gebleven nadat hun partner is overleden aan ebola of ‘gewoon’ een andere ziekte.

Er bestaan geen sociale voorzieningen en de vrouwen die door de oorlog weduwe zijn geworden, moeten maar zien hoe ze zich redden. Heel vaak hebben ze ook nog de zorg voor een aantal (klein)kinderen of zelfs kinderen die niet eens familie van hen zijn. Het OSM sponsorprogramma helpt deze vrouwen aan een menswaardig bestaan.  Vrouwen zijn veruit in de meerderheid, maar er zitten ook een aantal mannen in het programma.

Wat gebeurt er met uw sponsorgeld?

Van het sponsorgeld ontvangt de weduwe in eerste instantie eten en onderdak. Vaak hebben deze vrouwen een chronisch tekort aan voedsel en wonen ze in een huis of bouwsel dat aan alle kanten lekt. Daarnaast wordt er per persoon bekeken wat nodig is. Dat kan zijn kleding, medische verzorging, een bed, enz. Voor de wat jongere vrouwen wordt ook gezocht naar een manier om weer een bestaan op te bouwen.

Contact met de vrouw die u sponsort

U kunt brieven schrijven. Dit is een mogelijkheid en dus geen verplichting. Zo nodig kunnen uw brieven vertaald worden. Overigens zijn nogal wat vrouwen (vooral de oudere) analfabeet. Er wordt dan iemand gezocht, die namens haar de brieven schrijft, waarbij de vrouw uiteraard aangeeft wat er in de brief moet komen te staan. Uw brieven worden dan aan haar voorgelezen.

Sponsoring is niet helemaal vrijblijvend. De bedoeling is dat u voor wat langere tijd een relatie opbouwt met de vrouw die u sponsort. Voor de vrouw in kwestie is het een enorme steun om te weten dat er iemand is, die haar steunt, ook al zou u nooit een brief schrijven. Met andere woorden, er wordt op u gerekend!

Informatie

Na aanmelding ontvangt u informatie over de weduwe. Ook kunt u altijd op elk moment meer informatie vragen over de situatie rondom de vrouw die u steunt. Verder wordt u met algemene informatie op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief. Mocht er iets specifieks met uw weduwe aan de hand zijn, bijvoorbeeld in geval van ziekte, dan wordt u op de hoogte gebracht.


Wie coördineert het sponsorprojekt?

Alle projekten worden gecoördineerd door de plaatselijke kerken, die op zich weer onder leiding staan van het nationale coördinatieteam.

Plaatselijke pastors identificeren de weduwen die voor sponsoring in aanmerking komen. In alle gevallen wordt de weduwe in de gelegenheid gesteld om regelmatig een kerkdienst te bezoeken.

Wat kost het?

U betaalt € 25 per maand. Mocht het in de toekomst nodig zijn om dit bedrag aan te passen, dan wordt u altijd vooraf geïnformeerd en wordt u gevraagd hiermee akkoord te gaan. U kunt dan eventueel besluiten het bedrag van € 25 te blijven betalen. U bent overigens altijd vrij om een hoger bedrag te geven.

Geef een weduwe een menswaardig bestaan en meldt u aan als sponsor!

  Uw naam (verplicht)

  Uw adres (verplicht)

  Postcode, Plaats (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Uw IBAN rekeningnummer (verplicht)

  Donatiebedrag

  Hieronder kunt u eventueel een vraag of opmerking meegeven

  Translate »