Sponsor een Kind

Sponsorkinderen in Sierra Leone, Liberia en Togo

Welke kinderen en wat houdt het in?

Er zijn heel veel kinderen die in arme omstandigheden leven en voor sponsoring in aanmerking zouden kunnen komen. Maar OSM heeft ervoor gekozen alleen DIE kinderen voor sponsoring aan te bieden, die echt niemand anders hebben, die de zorg voor hen op zich zou kunnen nemen. Het zijn niet de makkelijkste gevallen, maar wel de meest kwetsbare kinderen.

Kinderen die voor sponsoring in aanmerking komen, zijn weeskinderen, halfwezen en kinderen van oorlogsslachtoffers, de zogenaamde ‘amputees’, oftewel mensen bij wie tijdens de oorlog ledematen werden afgehakt. De kinderen hebben dus geen ouders, of hun ouders zijn door hun verminking niet in staat om te werken. Daarom is er niemand die hun schoolgeld kan betalen en is schoolgaan voor hen zonder hulp van buitenaf niet mogelijk. In Sierra Leone en Liberia waren al veel van dergelijke kinderen, maar recent zijn daar ook de ebola slachtoffertjes bijgekomen, kinderen die aan ebola hun ouders en vaak ook broertjes/zusjes hebben verloren en soms zelf ook ebola hebben doorgemaakt.

Allereerst gaat het sponsorkind naar school. Verder ontvangt het kind schoolspullen; een uniform, schoenen, pennen, schriften enz. Daarnaast is er, afhankelijk van het land en de situatie, eenvoudige medische zorg. De schoolopleiding gaat door totdat het kind een vervolgopleiding heeft afgerond en hij of zij zelfstandig kan gaan werken, of totdat het kind ervoor kiest om de school eerder te verlaten. Uiteraard worden de kinderen gestimuleerd hun opleiding zoveel mogelijk af te maken. OSM heeft in alle landen in samenwerking met de kerken zelf scholen gebouwd, waar de kinderen naar toe gaan. In de meeste gevallen krijgen de kinderen daar ook een schoolmaaltijd en in alle gevallen is christelijk onderwijs gegarandeerd. Zo nodig ontvangt het kind ook de eerste levensbehoeften, zoals kleding, een droog dak boven het hoofd en een veilige en comfortabele slaapplek.

Contact met het kind

U kunt met uw sponsorkind contact houden door met hem/haar brieven te schrijven. Dit kan ook per email via ons kantoor. Dit is geen verplichting, maar een mogelijkheid. Uw brieven kunnen indien nodig vertaald vertaald worden. U kunt ook foto’s van uzelf en uw leefomgeving opsturen, zodat het kind weet wie er voor hem/haar zorgt.

Een relatie

Financiële adoptie bouwt een relatie. Ook al zou u nooit een brief schrijven, uw kind weet dat er ergens iemand is, die het voor hem/haar mogelijk maakt om naar school te gaan. Iets, dat enorm wordt gewaardeerd. Het kind rekent er dan ook op, dat deze relatie voor langere tijd wordt aangegaan, zodat het zijn/haar opleiding zal kunnen afmaken.

Informatie

U kunt altijd om extra informatie vragen, wat betreft de leefomstandigheden van uw sponsorkind, zijn/haar schoolprestaties, of andere zaken waarover u iets meer wilt weten. Omgekeerd wordt u via brieven die u van uw kind ontvangt op de hoogte gehouden, of via algemene nieuwsbrieven of directe antwoorden op uw vragen.

Wie coördineert de sponsoring?

Alle adoptie projecten worden gecoördineerd door de plaatselijke kerken, die weer onder leiding staan van de nationale coördinatoren. Plaatselijke pastors identificeren de kinderen die voor financiële adoptie in aanmerking komen. Wanneer het kind eenmaal een sponsor heeft, gaat het naar school en wordt dit begeleid vanuit de kerk. Het sponsorgeld wordt niet rechtstreeks aan het kind of zijn/haar verzorgers gegeven, maar hiervan worden de schoolkosten betaald en eventuele spullen voor het kind gekocht. Wanneer er extra geld nodig is (bijvoorbeeld in geval van ziekte), wordt dit via de plaatselijke pastor doorgegeven aan de nationale leiding en wordt eventueel contact gezocht met de sponsorouder.

Wat kost het?

U betaalt € 20 per maand per kind voor de financiële adoptie. Mocht het in de toekomst nodig zijn om dit bedrag aan te passen, dan wordt u altijd vooraf geïnformeerd en wordt u gevraagd hiermee akkoord te gaan. U kunt dan eventueel besluiten het bedrag van € 20 te blijven betalen. U bent overigens vrij om een hoger bedrag te geven.

Wilt u een kind(je) adopteren? Meld u dan hier aan:

  Uw naam (verplicht)

  Uw adres (verplicht)

  Postcode, Plaats (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Uw IBAN rekeningnummer (verplicht)

  Donatiebedrag

  Ik wil graag (verplicht)
  een jongeneen meisjegeen voorkeur

  Leeftijd (verplicht)
  jonger dan 12 jaarouder dan 12 jaargeen voorkeur

  Hieronder kunt u eventueel een vraag of opmerking meegeven