Sierra Leone

Elk kind naar school….één van de milleniumdoelen!

Maar nog altijd gaat een groot deel van de kinderen in Sierra Leone niet naar school.
Om allerlei redenen:

•  Er is geen school in veel dorpen in het binnenland

•  Ouders kunnen het schoolgeld niet betalen

•  Er zijn veel kinderen die niet eens ouders hebben, hun ouders zijn omgekomen tijdens de oorlog, overleden aan een ziekte (recent de ebola epidemie), of hun ouders zijn invalide (amputee slachtoffers bij wie tijdens de burgeroorlog armen of benen werden afgehakt)

•  Het gezin is zo arm dat de kinderen moeten meehelpen de kost te verdienen, vaak lopen deze kinderen met koopwaar langs de straat.

Juist voor die kinderen die op geen enkele andere manier naar school zouden kunnen, hebben de kerken het initiatief genomen om zelf scholen te stichten. Extra motivatie daarbij is dat het christelijke scholen zijn, in een land waar alle overheidsscholen moslimscholen zijn.

School in Hastings

School in Hastings

Deze school staat op het terrein van het Outreach Support Centrum. Deze school is door de jaren heen steeds verder gegroeid. Eerst met een gebouw, daarna werd er een stuk aangebouwd. Vervolgens kwam er een tweede gebouw, daarna op beide gebouwen een extra verdieping en een van de twee gebouwen heeft nu zelfs twee verdiepingen. Vanaf het begin was het een middelbare school, maar sinds begin 2020 is ook een basisschool in het complex gevestigd. Leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar krijgen er les.

Kinderen die de mogelijkheid hebben betalen schoolgeld.
Anderen betalen alleen het uniform, en wanneer ook dat niet mogelijk is, betaalt een derde groep leerlingen helemaal niets. Vanuit de kerk en OSM worden de onderwijskosten (onderwijzers, lesmateriaal, onderhoud gebouw enz) betaald. Er zitten zo’n 800 leerlingen op deze school.

Het leren omgaan met computers

valt niet meer weg te denken uit het moderne onderwijs. Dat geldt ook voor Afrika.

Terwijl op sommige plaatsen nog het leitje gebruikt wordt om kinderen te leren schrijven, proberen we op OSM scholen de kinderen zo volledig mogelijk op te leiden. Computer training hoort hierbij. Op de scholen in Sierra Leone en Liberia krijgen de leerlingen les in de verschillende computer programma’s en het opzoeken van informatie op internet. Wanneer de leerlingen bij het verlaten van de school beschikken over computervaardigheden, vergroot dit hun kansen op de arbeidsmarkt.

Ook is er een bibliotheek voor zelfstudie en is er een natuurkunde lokaal waar leerlingen proefjes kunnen doen.

School in Kamakumba
Deze school bevindt zich in een dorp in het uiterste noorden van het land, vlakbij de grens met Guinee. Het ‘schoolgebouw’ is op zondag een kerk en wordt doordeweeks omgebouwd tot schoollokaal. Het is een basisschool die ook onderwijs biedt aan kinderen uit omliggende dorpen.

School in Kamakumba

School in Mamboma
Deze school staat in het zuidoosten van Sierra Leone is na de ebola epidemie in gebruik genomen. De school is met name bedoeld om ebola slachtoffertjes toch naar school te laten gaan. In deze regio (Kailahun district) werden de eerste ebola gevallen geconstateerd en het gebied werd ook als eerste van de buitenwereld afgesloten. Er vielen veel slachtoffers en het gevolg is nu dat er veel weeskinderen zijn die hun ouders aan de ziekte hebben verloren. Een aantal van hen heeft zelf ook ebola gehad, maar het overleefd. Behalve ebola-wezen zijn er in dit gebied ook veel oorlogswezen, als resultaat van de burgeroorlog. Onderwijs mogelijkheden zijn schaars in dit gebied. De school voorziet dan ook in een grote behoefte. Net zoals bij de school in Hastings betalen kinderen alleen schoolgeld  wanneer zij dat kunnen; zo niet, dan ontvangen zij gratis onderwijs.

School in Mamboma

Zo werd de school in Mamboma gebouwd

Dorpsscholen

Daarnaast zijn er meerdere dorpsscholen, steeds opgezet vanuit de kerk, vaak ook gehuisvest in het kerkgebouwtje. Dorpelingen helpen actief mee – zij maken bijvoorbeeld schoolmeubilair en de kerk levert de onderwijzers.

Help mee het onderwijs in Sierra Leone voor nog meer kinderen mogelijk te maken door direct te doneren of door schoolsponsor te worden.

images doneer nu

Word sponsor! button