Onderwijs in Sierra Leone

Elk kind naar school….één van de milleniumdoelen!

Maar nog altijd gaat een groot deel van de kinderen in Sierra Leone niet naar school.
Om allerlei redenen:

•  Er is geen school in veel dorpen in het binnenland

•  Ouders kunnen het schoolgeld niet betalen

•  Er zijn veel kinderen die niet eens ouders hebben, hun ouders zijn omgekomen tijdens de oorlog, overleden aan een ziekte (recent de ebola epidemie), of hun ouders zijn invalide (amputee slachtoffers bij wie tijdens de burgeroorlog armen of benen werden afgehakt)

•  Het gezin is zo arm dat de kinderen moeten meehelpen de kost te verdienen, vaak lopen deze kinderen met koopwaar langs de straat.

Juist voor die kinderen die op geen enkele andere manier naar school zouden kunnen, ijn de kerken een initiatief gestart om zelf scholen te stichten. Extra motivatie daarbij is dat het christelijke scholen zijn, in een land waar alle overheidsscholen moslimscholen zijn.

School in Hastings
Deze school staat op het terrein van het Outreach Support Centrum. Het is een school voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar tot tieners van ongeveer 19 jaar. Juist deze leeftijdscategorie is cruciaal voor de waarden die de leerlingen meenemen voor hun latere leven.
Kinderen die de mogelijkheid hebben betalen schoolgeld.
Anderen betalen alleen het uniform, en wanneer ook dat niet mogelijk is, betaalt een derde groep leerlingen helemaal niets. Vanuit de kerk en OSM worden de onderwijskosten (onderwijzers, lesmateriaal, onderhoud gebouw enz) betaald. Er zitten binnenkort zo’n 750 leerlingen op deze school.

School in Kamakumba
Deze school bevindt zich in een dorp in het uiterste noorden van het land, vlakbij de grens met Guinee. Het ‘schoolgebouw’ is op zondag een kerk en wordt doordeweeks omgebouwd tot schoollokaal. Het is een basisschool die ook onderwijs biedt aan kinderen uit omliggende dorpen.

School in Mamboma
Deze school staat in het zuidoosten van Sierra Leone is na de ebola epidemie in gebruik genomen. De school is met name bedoeld om ebola slachtoffertjes toch naar school te laten gaan. In deze regio (Kailahun district) werden de eerste ebola gevallen geconstateerd en het gebied werd ook als eerste van de buitenwereld afgesloten. Er vielen veel slachtoffers en het gevolg is nu dat er veel weeskinderen zijn die hun ouders aan de ziekte hebben verloren. Een aantal van hen heeft zelf ook ebola gehad, maar het overleefd. Behalve ebola-wezen zijn er in dit gebied ook veeloorlogswezen, als resultaat van de burgeroorlog. Onderwijs mogelijkheden zijn schaars in dit gebied. De school voorziet dan ook in een grote behoefte. Net zoals bij de school in Hastings betalen kinderen alleen schoolgeld  wanneer zij dat kunnen; zo niet, dan ontvangen zij gratis onderwijs.

Zo werd de school in Mamboma gebouwd

Dorpsscholen

Daarnaast zijn er meerdere dorpsscholen, steeds opgezet vanuit de kerk, vaak ook gehuisvest in het kerkgebouwtje. Dorpelingen helpen actief mee – zij maken bijvoorbeeld schoolmeubilair en de kerk levert de onderwijzers.

Help mee het onderwijs in Sierra Leone voor nog meer kinderen mogelijk te maken door direct te doneren of door schoolsponsor te worden.

images doneer nu

Word sponsor! button

Translate »