Liberia

Chicken Soup Community is een sloppenwijk in Monrovia.

Hoe de wijk aan zijn naam komt? Ooit, in een grijs verleden, moet er een kippensoepfabriek gestaan hebben. Nu staan er bouwsels, van hout, metaal, karton, plastic, afval en alles wat je maar aan elkaar kunt knopen en waar mensen een onderkomen in kunnen zoeken. Meestal lekt het dak, privacy is er niet en het is meer overleven dan leven!

Hier staat de OSL school naast Faith Assembly kerk.

Het was een initiatief van de kerk om de school te beginnen. Dat was een aantal jaar geleden, maar de school groeit nog steeds. Ieder jaar gaan de oudere leerlingen een klas verder en komen er jongere kinderen aan de onderkant bij. Inmiddels reikt het van kleuteronderwijs tot aan het 4e jaar middelbaar onderwijs. Steeds weer werden lokalen bijgebouwd, maar nu is de ruimte vol. Een deel van de oudere leerlingen krijgt intussen les op een andere lokatie.

Bijna alle kinderen die de school bezoeken, komen uit probleemsituaties. Ze zijn wees, of hebben slechts 1 ouder, of hun ouders zijn oorlogsslachtoffer, en recent zijn daar de ebola slachtoffers bijgekomen. Veel kinderen wonen bij familie of leden van de kerk.

Schoolvakanties zijn voor veel kinderen een verschrikking. Op speciaal verzoek van de leerlingen wordt er dan ook door de onderwijzers tijdens de vakanties les gegeven – met het enige verschil dat de leerlingen zelf mogen bepalen of ze hier wel of niet naar toe gaan. Maar er wordt graag gebruik van gemaakt. Evenals van de naschoolse opvang voor de kleintjes.

Net zoals op de scholen in Sierra Leone betalen een deel van de kinderen ook hier geen schoolgeld en krijgen zij het uniform. Hiervoor heeft de school een kleermaker in dienst. Zo kunnen de allerarmsten, voor wie dat eigenlijk onmogelijk is, toch naar school.

De kinderen beseffen wel degelijk wat een voorrecht dit is. De oudere leerlingen produceren zelf een radio programma, waarmee ze andere kinderen in moeilijke omstandigheden aanmoedigen toch vooral hoop te houden. Er is een weg uit de uitzichtloosheid! Zij zelf zijn daarvan het levende bewijs!

Omdat de kinderen thuis in de meeste gevallen niet voldoende te eten krijgen, ontvangen ze op school een maaltijd.

Help mee om het onderwijs voor deze kinderen te betalen, zodat de school kan blijven bestaan!

Doneer direct of word schoolsponsor!

images doneer nu

Word sponsor! button