Corona maatregelen

Corona Maatregelen

Sinds begin 2020 is de hele wereld in de greep van COVID19. Afrika is tot nu toe het continent met de minste gevallen, maar dat wil niet zeggen dat corona daar ook minder invloed heeft. Behalve dat er wel degelijk aantallen patiënten zijn, zijn er ook tal van neven-gevolgen. Honger is daarvan het belangrijkste. Door de vele lockdowns en verminderd vrachtvervoer, is veel minder voedsel beschikbaar. De prijzen zijn daardoor enorm gestegen en velen kunnen dat niet betalen.

In Afrikaanse steden wonen mensen dicht op elkaar in kleine ruimtes. Daardoor bestaat een groot risico op snelle verspreiding. Op heel veel plekken is geen waterleiding om regelmatig handen te wassen en de medische zorg is niet zoals die zou moeten zijn. Ziekenhuizen en klinieken hebben niet de apparatuur die nodig is bij deze ziekte, zoals beademingsapparaten.

Naast een protocol met richtlijnen zorgt OSM ook voor beschermende materialen.

Om die reden richt OSM zich vooral op preventie: Er is een protocol opgesteld met richtlijnen. Wat moet je wel, en wat juist niet doen, om te voorkomen dat je ziek wordt. En wat doe je, als anderen in je omgeving ziek zijn, of aan de ziekte overlijden. Dit protocol met richtlijnen wordt door OSM teams onder de mensen gecommuniceerd, zowel in persoon als via social media.

mondkapjes maken

Verder zijn Veronica Buckets, een systeem van een emmer met deksel als watervat met daarop een kraantje, en een emmer daaronder om het water op te vangen, beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen mensen hun handen wassen op plekken waar veel besmettingsgevaar is. In dorpen, maar ook in stedelijke communities.

De meest kwetsbaren, zoals ouderen, kinderen en tienermoeders worden ondersteund met voedselhulp. Niet alleen in de stad, maar ook in het binnenland.

In Togo werd de grootschalige distributie van mondkapjes opgepikt door het radiojournaal. Een interview met OSM de veldleider had grote impact op de lokale bevolking.