Computertraining

Het leren omgaan met computers

valt niet meer weg te denken uit het moderne onderwijs. Dat geldt ook voor Afrika.

Terwijl op sommige plaatsen nog het leitje gebruikt wordt om kinderen te leren schrijven, proberen we op OSM scholen de kinderen zo volledig mogelijk op te leiden. Computer training hoort hierbij.
Op de scholen in Sierra Leone en Liberia krijgen de leerlingen les in de verschillende computer programma’s en het opzoeken van informatie op internet. Wanneer de leerlingen bij het verlaten van de school beschikken over computervaardigheden, vergroot dit hun kansen op de arbeidsmarkt.

Er is een computer training voor jongelui die voorheen op straat rondzwierven en hun school vanwege de burgeroorlog (1992-2002) nooit hebben afgemaakt. Zij kunnen alsnog een diploma halen in computervaardigheden en zo makkelijker invoegen in de samenleving en een baan vinden.

Voor de computertraining zijn goed werkende laptops en computers met flatscreens van harte welkom. Zij dienen leeggemaakt te zijn van oude informatie, maar wel met software programma’s (liefst in Engels of Frans erop)

 

U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger om computers/laptops verzendklaar te maken. Gebruik hiervoor het contactformulier.

 

Translate »