Projecten

OSM heeft een aantal doorlopende  programma’s.

Daarnaast zijn er eenmalige projecten voor specifieke noden of vanwege gebeurtenissen, zoals noodhulp bij grotere en kleinere rampen. 

Voorkom tienerzwangerschap

14 jaar en al moeder

Heel veel kinderen en jongeren leven op straat, zonder ouders of familie als gevolg van alle rampen die de afgelopen jaren in Sierra Leone en Liberia hebben plaatsgevonden. Een van de gevolgen daarvan is het enorme aantal tienerzwangerschappen. Meisjes van 14 of 15 jaar die zwanger zijn of al een baby hebben. Ze zijn vaak slachtoffer van verkrachting, oudere mannen die hen misbruiken of hebben sex met leeftijdgenoten zonder gebruik van voorbehoedmiddelen. Dit project in Liberia omvat voorlichting, praatgroepen, bewustwording, medische zorg, het beschikbaar stellen van voorbehoedmiddelen, en hulp voor moeder en kind.

Voedselzekerheid

Honger een groot probleem!

Tijdens de corona pandemie werd een ding pijnlijk heel duidelijk. Bijna al het eten moet worden ingevoerd. Rijst uit Azië, andere voedingsmiddelen vanuit alle delen van de wereld. Wanneer dat wegvalt is er acuut honger. En dat deed het tijdens de pandemie, vanwege lockdowns en verminderd vrachtvervoer. En dat, terwijl het land vruchtbaar is. Naast voedselhulp voor de acute nood, is OSM in Liberia ook een landbrouwproject begonnen, dat genoeg voedsel moet produceren voor een grote groep mensen in regio Lofa, waar het project plaatsvindt, en daarnaast kunnen ook schoolkinderen in de hoofdstad Monrovia hiermee gevoed worden. Op dit moment is het land voorbereid om te gaan zaaien.

Voetbal projecten

Kom met een bal….

en er wordt gevoetbald! Maakt niet uit waar… Net als Europeanen zijn Afrikanen gek op voetbal. Maar dit is meer dan zo maar een voetbalclub!

Tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone raakten heel veel kinderen hun ouders kwijt. Ook zagen ze de meest vreselijke dingen voor hun ogen gebeuren. Veel kinderen raakten ernstig getraumatiseerd. Scholen waren gesloten en veel kinderen waren geheel aan zichzelf overgeleverd. Ook toen de oorlog eenmaal afgelopen was, hadden zij geen veilige plek om naar toe te gaan. Er vormden zich groepen kinderen en jongeren die het kerkhof als hun ‘thuis’ gingen zien. Daar konden ze ongestoord hun eigen wereldje opbouwen, ver van alles en iedereen vandaan. Op het kerkhof is het altijd rustig…

Om de jongens uit hun isolement te halen is Outreach Support Sierra Leone begonnen met het organiseren van voetbalwedstrijden. Het bleek een succes! De jongens kwamen en er werden kontakten gelegd. Er werd gevoetbald tegen verschillende groepen tegenstanders. Er kwamen dorpscompetities met de ‘Graveyard Boys’.

Door het voetballen konden de jongens echt even alles vergeten. Maar ze leerden ook regels te respecteren en conflicten sportief op te lossen. Behalve dat er gevoetbald werd, gingen een aantal jongens weer opnieuw naar school. Anderen leerden een vak. Sommigen werden geholpen om familie weer terug te vinden.

En NU?

Er wordt op meerdere plaatsen gevoetbald in Sierra Leone en in Togo. Er zijn dorpscompetities, competities tussen verschillende stammen, tussen verschillende kerken enz. Het voetballen heeft een heleboel kanten. Het is een manier om jeugd bij elkaar te brengen voor evangelisatie. Het is een manier om uiting te geven aan vriendschap en verbroedering. Het is een manier om trauma’s te verwerken. Het is een manier om op een positieve manier terug te keren in de samenleving.
En tenslotte, het is ook gewoon leuk! 

Voetbalshirts, broeken, schoenen en attributen zijn ook van harte welkom! U kunt via ons contactformulier aangeven welke spullen u heeft. Wij nemen dan kontakt met u op.

Hulp aan ebola slachtoffers

De verschrikkelijke beelden van mensen in witte pakken die sjouwen met dode lichamen zijn allang uit het nieuws. Maar de gevolgen zijn nog steeds enorm.

De Ramp na de Ramp

Duizenden mensen zijn tijdens de epidemie overleden. Zij hebben familieleden achtergelaten, vaak kinderen. Duizenden anderen hebben de ziekte gelukkig overleefd. Maar zij kampen nu vaak, ook al zijn ze genezen, met langdurige, en soms levenslange gevolgen, zoals slecht zien, algehele verzwakking, zware hoofdpijn, spierzwakte, oorsuizen  enz. Daarnaast werden ze in het begin vaak gemeden door hun omgeving, uit angst voor besmetting, maar dat is nu gelukkig verleden tijd.
Heel veel ex-ebola patiënten zijn al hun bezittingen kwijtgeraakt, omdat complete inboedels werden verbrand om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Inmiddels bouwen zij langzaam weer een nieuw bestaan op, maar voor sommigen (ouderen, kinderen) is dit heel moeilijk of bijna onmogelijk.

Kinderen weer een familie geven en zorgen dat ze naar school kunnen

De leiders van OSSL (Outreach Support Sierra Leone) proberen nog levende familieleden van kinderen op te sporen en ze bij hen onder te brengen. Zijn die er niet, dan ontfermen mensen uit de lokale kerk zich over hen. Vervolgens moeten de kinderen de meest elementaire dingen hebben zoals eten, kleding, een slaapplek en gaan ze naar school. Ernstig getraumatiseerde kinderen krijgen psychische begeleiding van iemand die hiervoor is opgeleid.

Middelen van Bestaan voor Ebola-Overlevenden 

Hoe begin je een nieuw leven als alles wat je ooit had, plotseling weg is? Men overlegt met ebola-overlevenden hoe zij denken een nieuw bestaan op te kunnen bouwen en wat hiervoor nodig is. Dat kan zijn: Een paar kippen en wat geiten; een stukje grond en wat tuingereedschap; een eerste inkoop van een handel in bijvoorbeeld palmolie enz. Daarnaast worden kleding en huisraad zoals potten en pannen uitgedeeld.

Ouderen weer een lekdicht dak voor hun hoofd

In Sierra Leone worden veel ouderen door hun kinderen verzorgd en wonen meestal bij hen in. Wanneer zij ebola hebben overleefd, maar hun kinderen niet, zijn zij niet alleen hun kinderen en hun verzorging kwijt, maar ook hun huis. Veel oudere ebola slachtoffers wonen sinds de ramp in lekkende krotten, omdat zij vanwege hun leeftijd niet meer in staat zijn iets beters te bouwen of te betalen. OSM helpt oudere ebola slachtoffers door hen een nieuw huis te geven met een golfplaten dak en een deur die afgesloten kan worden.

Vrouwen Projecten

Hoeveel dochters had Abraham?

Welk antwoord je ook geeft, tegenwoordig heeft hij er zeker meer. In het Daughters of Abraham  trainingscentrum in SierraLeone krijgen vrouwen naailes. Een aantal vrouwen zijn weduwe, met de zorg voor kinderen. Tijdens de opleiding maken ze kleding, die ze zelf op de markt verkopen. Met het geld dat ze hiermee verdienen, zijn ze in staat om voor zichzelf en vooral hun kinderen te zorgen. Veel vrouwen komen tijdens de opleiding tot geloof, omdat ze ook het evangelie horen. Zelfs mannen worden door het programma aangeraakt, omdat ze zien dat hun vrouw zelf een bijdrage kan leveren aan het gezinsinkomen en dit wordt erg gewaardeerd. Na het afronden van de opleiding zijn de vrouwen in staat om zichzelf en hun kinderen te onderhouden. Wanneer de vrouwen voor het eindexamen geslaagd zijn, proberen we ze een naaimachine en een eerste hoeveelheid stof mee te geven om zo van start te kunnen gaan met hun handel.

Van Prostitué naar Kleermaakster

Ook in Togo wordt naailes gegeven. Onder de leerling naaisters zijn een aantal meiden die uit de prostitutie komen en tot geloof zijn gekomen. Om hen de kans te bieden om op een andere manier aan inkomsten te komen kunnen ze deelnemen aan de naaicursus. Daarnaast zijn er ook jongelui die van school komen en het vak van kleermaker willen leren.

DUNAP

Duurzame hulp via economische ontwikkeling en herbebossing in Afrika, en landbouwproductie met minder bestrijdingsmiddelen in Nederland!

DUNAP staat voor DUtch Neem Application Project. Centraal staat de neemboom, die overal in Togo groeit en bij de lokale bevolking favoriet is om er houtskool van te maken.  De boom wordt dus omgehakt, en daarmee verdwijnen ook de waardevolle eigenschappen van de boom, die totaal onbekend zijn. De woestijn heeft weer een kans om verder op te rukken…

De neemboom produceert besjes waarin een nootje zit. Zowel het nootje, het vruchtvlees en de bladeren van de boom bevatten een bepaalde stof, waarmee insecten op natuurlijke manier bestreden kunnen worden. Dezelfde stof zorgt er ook voor dat producten van de boom kunnen worden ingezet als natuurlijke bodemverbeteraar. Verder is het zo dat producten van de boom kunnen worden ingezet als middel tegen malaria verspreiding en andere ziektes die door insecten worden overgebracht.

Via SUTO krijgen boerenfamilies in 100 dorpen gereedschap om de nootjes uit de bomen te oogsten. Vervolgens worden de nootjes verzameld en gedeeltelijk in Togo verwerkt, waarna ze per container uitgevoerd worden naar Europa. Hier worden  de neemproducten verder bewerkt en op de Europese markt verkocht, o.a. als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen in de (biologische) landbouw en bollenteelt. Ook in Togo worden neemproducten voor de landbouw geïntroduceerd.

Naast deze economische ontwikkeling, waarbij boeren dus geld verdienen aan het oogsten van nootjes, zullen zij ook worden gestimuleerd om ondermeer neembomen te planten. De eerste 3 jaar krijgen zij een steeds iets groter wordende vergoeding voor iedere boom die zij planten en in leven houden. In het 4e jaar begint het jonge boompje zelf vrucht te geven. Zo kan ook het inkomen van de boerenfamilie blijven groeien. Daarnaast betekenen meer bomen een vergroening in het droge landschap, meer biodiversiteit en het tegengaan van verwoestijning in de noordelijke regio. Er zal dan geen noodzaak meer zijn voor de bevolking om naar het zuiden te migreren, wat men nu wel doet!