Liberia

download liberiaOSL (Outreach Support Liberia)

werkt met name in West-Liberia

In een sloppenwijk van Monrovia, Gardnerville staan een kerk en een school naast elkaar op hetzelfde terrein.

De school huisvest zo’n 300 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 19 jaar, van kleuterschool tot middelbaar onderwijs, inclusief naschoolse opvang voor de kleintjes. Het is een school voor kinderen die niet in staat zijn schoolgeld te betalen, en hier ‘gratis’ onderwijs krijgen. Het zijn wezen, halfwezen, kinderen van oorlogsslachtoffers en recent zijn daar ebola slachtoffertjes bijgekomen.

Verder is er in Liberia een netwerk van pastors en kerken met wie wordt samengewerkt op het gebied van evangelisatie en het stichten van nieuwe gemeentes.

Zeer kwetsbare ouderen, die al hun familie verloren hebben door oorlog en ziektes en volledig op zichzelf zijn aangewezen, krijgen voedsel, kleding en hulp om hun huis droog te houden.

Op dit moment worden ebola kinderen geholpen – er wordt gezocht naar nog levende familieleden om ze daar onder te brengen. Zijn die er niet, dan worden ze ondergebracht bij mensen van de kerk. Ze krijgen eten, kleding, een veilige en comfortabele slaapplek en gaan naar school.

 

Translate »