India


map-india-punjab map-punjabDe missie van OSM
is het ondersteunen van locale kerkelijke leiders bij de uitvoering van projecten. Meebouwen aan het Koninkrijk van God in Woord en Daad. Sinds de oprichting in 2002 is de focus van OSM op West Afrika
gericht. OSM bestuurslid Jaap Noordam heeft ddaarnaast de afgelopen tien jaar een hechte band ontwikkeld met pastor Deepak Masih in Punjab, India.


Punjab
is gelegen in het Noord-westen van India tegen de Pakistaanse grens en is qua landoppervlakte 20% groter kinderwerkdan Nederland en telt 28 miljoen inwoners. De belangrijkste godsdiensten in Punjab zijn hindoeïsme (ca. 25%) en Sikhisme (ca. 70%).

Wereldwijd zijn er 28 miljoen Sikhs, waarvan er in Punjab dus alleen al zo’n 21 miljoen wonen. Het aantal christenen in India en Punjab (protestants, RK, pinksteren etc.) wordt geschat op 1,2% van de bevolking. India is één van de grootste uitdagingen  ter wereld om te bereiken met het evangelie.

Met een aantal inwoners van ca. 1,3 miljard is India na China het land met het grootste aantal inwoners. Het lijkt erop dat India onder de regering van minister-president Modi op weg is een Hindu staat te worden. Als gevolg hiervan zijn evangelisatie mogelijkheden beperkt en neemt vervolging van christenen toe.

uitreiken-naar-weduwenNet als in de rest van India heeft 95% van de bevolking van Punjab nog nooit over Jezus gehoord. Pastor Deepak weet zich door de Heer geroepen om juist hier gemeenten te stichten. Na zijn afstuderen aan de Bijbelschool in Udaipur in 2007 begon hij als rondreizend evangelist  in zijn geboortedistrict Amritsar, dat aan Pakistan grenst. Het is een agrarisch maar arm gebied, waar het grootste deel van de bevolking moet rondkomen van gemiddeld €1 per dag.

huisgemeenteVanwege de armoede haken de meeste pastors af omdat er geen middelen zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Deepak is sinds de start van zijn bediening in 2007 echter trouw gebleven aan zijn roeping. Zonder ondersteuning vanuit een kerk , ‘thuisfront’ of andere inkomstenbron, is hij net als pastors in Afrika afhankelijk van hoe de Heer hem leidt en voorziet in wat hij nodig heeft.

Hierdoor komen mensen tot geloof! Inmiddels zijn er verspreid over de regio 26 huisgemeenten ontstaan. Bovendien wordt er veel voorwerk gedaan om in de nog onbereikte gebieden het evangelie te brengen. Zoals :

  • Taal onderwijs
  • Vrouwen groepen
  • Pastor onderwijs
  • Jeugdbijeenkomsten
  • Deur tot deur evangelisatie in alle 100 dorpen van district Amritsar
  • Filmprojecten i.s.m.Operatie Mobilisatie
  • Start ISOM bijbelschool in Attari
  • Kindergroepen voor onderwijs over maatschappij, ethiek, bijbel etc.
  • 24/7 Bidden voor noden
  • Hulp aan weduwen die na overlijden van de man zonder inkomen achterblijvenpastor-deepak-en-familie

Het bestuur van OSM heeft in haar vergadering van december 2016 besloten om de groeiende bediening van Deepak in Punjab mee te ondersteunen en op te nemen als landenproject en ook in de nieuwsbrief zult u vanaf nu hierover kunnen lezen.

Translate »