Kerkgroei

Overal moet het evangelie worden gebracht – zowel in de stad als in de verste uithoeken van het binnenland. Regelmatig trekken nationale evangelisatieteams erop uit. Doorgaans duren de campagnes een aantal dagen en moet men alles zelf meenemen, van film- en geluidsapparatuur tot en met de stroomvoorziening, brandstof, enz. Dorpsbewoners vanuit de verre omtrek worden van te voren attent gemaakt op de bijeenkomsten. Het resultaat is dat mensen tot geloof komen en nieuwe gemeentes worden gesticht. Vanuit het OSM netwerk wordt dan een pastor gezocht die bereid is zich in deze nieuwe locatie te vestigen.

In Togo richt een speciaal team zich op kinderevangelisatie. Zij organiseren niet alleen kindersamenkomsten, maar ook zomerkampen tijdens schoolvakanties en hebben een cursus ontwikkeld, waarmee kinderwerkers in kerken worden getraind.   Met uw bijdrage kunnen de evangelisten hun werk doen, zonder geld willen zij dat wel doen, maar lukt het niet. Het evangelie is ‘gratis’, maar om het ergens te brengen kost geld. Materialen, brandstof, enz .
In vergelijking kost een lokale evangelist veel minder dan een westerling. Daarbij komt dat zijn effectiviteit doorgaans veel groter is!

Translate »