Duurzame hulp via economische ontwikkeling en herbebossing in Afrika, en landbouwproductie met minder bestrijdingsmiddelen in Nederland!

DUNAP staat voor DUtch Neem Application Project. Centraal staat de neemboom, die overal in Togo groeit en bij de lokale bevolking favoriet is om er houtskool van te maken.  De boom wordt dus omgehakt, en daarmee verdwijnen ook de waardevolle eigenschappen van de boom, die totaal onbekend zijn. De woestijn heeft weer een kans om verder op te rukken…

De neemboom produceert besjes waarin een nootje zit. Zowel het nootje, het vruchtvlees en de bladeren van de boom bevatten een bepaalde stof, waarmee insecten op natuurlijke manier bestreden kunnen worden. Dezelfde stof zorgt er ook voor dat producten van de boom kunnen worden ingezet als natuurlijke bodemverbeteraar. Verder is het zo dat producten van de boom kunnen worden ingezet als middel tegen malaria verspreiding en andere ziektes die door insecten worden overgebracht.

Via SUTO krijgen boerenfamilies in 100 dorpen gereedschap om de nootjes uit de bomen te oogsten. Vervolgens worden de nootjes verzameld en gedeeltelijk in Togo verwerkt, waarna ze per container uitgevoerd worden naar Europa. Hier worden  de neemproducten verder bewerkt en op de Europese markt verkocht, o.a. als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen in de (biologische) landbouw en bollenteelt. Ook in Togo worden neemproducten voor de landbouw geïntroduceerd.

Naast deze economische ontwikkeling, waarbij boeren dus geld verdienen aan het oogsten van nootjes, zullen zij ook worden gestimuleerd om ondermeer neembomen te planten. De eerste 3 jaar krijgen zij een steeds iets groter wordende vergoeding voor iedere boom die zij planten en in leven houden. In het 4e jaar begint het jonge boompje zelf vrucht te geven. Zo kan ook het inkomen van de boerenfamilie blijven groeien. Daarnaast betekenen meer bomen een vergroening in het droge landschap, meer biodiversiteit en het tegengaan van verwoestijning in de noordelijke regio. Er zal dan geen noodzaak meer zijn voor de bevolking om naar het zuiden te migreren, wat men nu wel doet!

Het is de bedoeling dat van de financiële surplus van dit project, andere projecten in Togo zullen worden gefinancierd, zoals scholen, klinieken, en waterprojekten.

Lees hieronder de flyer: 

Translate »